BDAR
gdpr

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Korupcijos prevencija

Teisės aktų antikorupcinis vertinimas – tai teisės aktų vertinimas, siekiant nustatyti jais numatomo teisinio reguliavimo trūkumus, dėl kurių gali susidaryti sąlygos korupcijai pasireikšti.

Pagramančio regioninio parko direkcijos teisės aktų projektų ir galiojančių teisės aktų antikorupcinis vertinimas vykdomas įstaigos lygmeniu.

Korupcijos pasireiškimo tikimybė – prielaida, kad tam tikri Pagramančio regioninio parko direkcijos (toliau - Direkcija) veiklą veikiantys korupcijos rizikos veiksniai sudarys galimybes korupcijai atsirasti.

      Siekiant nustatyti ir pašalinti korupcijos rizikos veiksnius, kasmet atliekama antikorupcinė analizė bei vertinimas (nustatoma korupcijos pasireiškimo tikimybė) atitinkamoje Tarnybos veiklos srityje.

        Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi korupcijos rizikos analizė suprantama kaip valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos analizė antikorupciniu požiūriu Vyriausybės nustatyta tvarka ir motyvuotos išvados dėl korupcijos mažinimo, kovos su korupcija programos parengimo ir pasiūlymų dėl programos turinio pateikimas, taip pat kitų korupcijos prevencijos priemonių rekomendavimas už jų įgyvendinimą atsakingoms valstybės ar savivaldybių įstaigoms.

        Korupcijos rizikos analizę teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Specialiųjų tyrimų tarnyba.

2021 m. korupcijos pasireiškimo tikimybės išvada

Kovos su korupcija programos – tai viena iš Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme numatytų korupcijos prevencijos priemonių.

Kovos su korupcija programos skirstomos į Lietuvos Respublikos nacionalinę, šakines, institucines ir kitas programas  

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                       PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                       Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

                                                                                                                                                                       2021 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. D1-211 redakcija

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS IR JOS VALDYMO SRIČIAI PRISKIRTŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ, VALSTYBĖS ĮMONIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, SĄRAŠAS

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
1. Įstaigos teisės ir pareigos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese / KPĮ 6 str. 4 d. 5 p.
2. Išvadų dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo teikimas / KPĮ 6 str. 4 d. 5 p.
3. Įstaigos teisės, pareigos planų ir programų, planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar galimoms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatyme / KPĮ 6 str. 4 d. 5 p.
4. Saugomų rūšių informacinės sistemos valdymas ir priežiūra / KPĮ 6 str. 4 d. 5 p.
5. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo teisinis reglamentavimas, procedūros / KPĮ 6 str. 4 d. 5 p.
6. Viešųjų pirkimų planavimas, organizavimas ir vykdymas / KPĮ 6 str. 4 d. 5 p.
7. Turimų motorinių transporto priemonių naudojimas ir naudojimo kontrolė / KPĮ 6 str. 4 d. 5 p.
8. Mokamų paslaugų, susijusių su edukacija ir ekskursijomis, teikimas / KPS 6 str. 4 d. 5 p.

 

Pagramančio regioninio parko direkcijos 2021 m. korupcijos prevencijos priemonių planas;

Pagramančio regioninio parko direkcijos korupcijos prevencijos programa;

Pagramančio regioninio parko direkcijos darbuotojų elgesio taisyklės;

Pagramančio regioninio parko direkcijos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo ir saugojimo bei veiksmų, gavus neteisėtą atlygį, tvarkos aprašas;

Pagramančio regioninio parko direkcijos darbuotojų viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi bei kontrolės vykdymo tvarkos aprašas.

Įstaigoje nėra pareigybių (išskyrus įstaigos vadovo, kurį skiria Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorius), į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 ir 91 straipsniuose.

Pranešti apie Pagramančio regioninio parko direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, neteisėtus veiksmus ar neveikimą, netinkamą pareigų vykdymą, piktnaudžiavimą suteiktais įgaliojimais ar apie veiksmus, susijusius su galima korupcija galite Aplinkos ministerijos ,,Karštąja linija“  (telefonas su atsakikliu visą parą +370 800 00201, el. p. [email protected]. Adresas siunčiant paštu: Aplinkos ministerija, A. Jakšto g. 4, LT-01105, Vilnius).

Apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, korupciją praneškite visą parą veikiančiu STT „Karštosios linijos“ telefonu Vilniuje 8-5 266 3333, elektroniniu paštu [email protected] arba palikite pranešimą STT interneto tinklalapyje.

Už korupcijos prevenciją Pagramančio regioninio parko direkcijoje paskirtas asmuo: specialistė Aušra Bendikienė, tel. +37060674126, el.: paštas [email protected] 

 

                                                                 Asmuo gali tapti pranešėju kai tenkinamos šios 2 sąlygos:                                     

1. Yra ar buvo susiję darbo arba sutartiniais santykiais su Pagramančio regioninio parko direkcija

2. Pranešama apie įstaigoje galbūt rengiamą, daromą ar padarytą:

1.  nusikalstamą veiką; 
2. administracinį nusižengimą;   
3. tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą; 
4. šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą; 
5. ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinojote iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo arba sutartinių santykių su Direkcija.

                                 Apie pažeidimą galite pranešti vienu iš šių būdų:

1. Elektroniniu paštu: [email protected]. Norėdami išsiųsti pranešimą užpildykite formą „Pranešimas apie pažeidimą“.

2. Paštu. Informaciją apie pažeidimą galite atsiųsti paštu adresu: Antakalnio g. 25, Vilnius, ant voko nurodant žymą „Tarnybos kompetentingam subjektui asmeniškai“.

3. Tiesiogiai: Pateikti informaciją galite tiesiogiai atvykus į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos adresu Antakalnio g. 25, Vilnius.

                               Kompetentingas subjektas – darbo grupė.

                              Darbo grupės vadovas (-ė): Teisės ir personalo skyriaus vedėja Žydrė Stirbienė.

                              Nariai:

                              Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas Manvydas Pilka;

                              Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė Renata Sochacka.

Pranešimai teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Pranešimus pateikusiems asmenims gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

                                               Aktualūs teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“;

3.Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2021-08-30   įsakymu Nr. V-173 patvirtintas „Vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo įdiegimo Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje prie Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžiose įstaigose ir informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo aprašas“./uploads/vstt/documents/files/Korupcija/VSTT_praneseju_vidinis_kanalas_tvarkos_aprasas_2021.docx

4. Pranešimo apie pažeidimą šablonas /uploads/vstt/documents/files/Korupcija/PRANE%C5%A0IMAS%20APIE%20PA%C5%BDEIDIM%C4%84.doc

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-02